מסמך משפטי: JRL SERIES B 6676

מסמך משפטי JRL SERIES B 6676

תגים

תיאור

Legal document, fragment. In Hebrew. Mentions a payment of 3 muayyadis/medins per month. There is a Yaʿaqov. It looks like the document was abandoned at the point where the date was about to be written.

JRL SERIES B 6676 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6676 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6676: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0