מכתב: JRL SERIES B 6635

מכתב JRL SERIES B 6635

תיאור

Letter fragment (upper right corner). On verso, "I had sent you a mas'ala (legal query?) with Dā'ūd al-Rūmī (the Byzantine)."

JRL SERIES B 6635 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6635 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6635: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0