מכתב: JRL SERIES B 6459

מכתב JRL SERIES B 6459

תגים

תיאור

Letter fragment. In Judaeo-Arabic. The writer complains, "I suffer from this city and its inhabitants unspeakable suffering. May God for the sake of His great name see fit to deliver me from it speedily." He then reports that a man named R. Shemuel has arrived from the land of the Franks. Information in part from Friedman, Dictionary, p. 751 (ضجر).

JRL SERIES B 6459 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. קד לחקני מן אלצגר מן הדה אלבלד ואהלהא מא לא ימכן
  2. שרחה אללה למען שמו הגדול יחסן כלאצי מנהא במהרה
  3. ובזמן קרוב          אעלם מולאי אנה קד וצל אלי ההנא [שכץ] מן
  4. בלדא אלאפרג יערף בר שמואל דכר אנה חצר ענד ר יש[
  5. ] . ל אל[

תרגום

JRL SERIES B 6459 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6459: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0