מכתב: JRL SERIES B 6155

מכתב JRL SERIES B 6155

תגים

תיאור

Letter fragment in Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: looks late, probably no earlier than 14th century. Mentions al-muʿallim Yaʿaqov several times; an epidemic (המגפה); and money.

JRL SERIES B 6155 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6155 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6155: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0