מכתב: JRL SERIES B 6104

מכתב JRL SERIES B 6104

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Reporting on a legal dispute in a provincial town involving the redemption (from captivity?) of the sisters of Abū l-Najm for 50 dinars. Also concerns rights to a house. Other protagonists include Yiṣḥaq Nafūsī, the judge ("who exerted great effort" in this case), Abū l-ʿIzz, and Abū Manṣūr b. [...]. In the margin, the judge is forbidding somebody from slaughtering, and al-Mufaḍḍal al-Kohen, the town slaughterer says something. ASE

JRL SERIES B 6104 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. תק[ 
 2. ליס אלחכם(?) בל אלכ . . [
 3. פכאכהן וכאן תם חאצרא אלרב רבנו [
 4. ואלחכם רבנו יצחק נפוסי שצ ואלממלוך ואתסע אל
 5. כלאם פי אמרהם ותעב אלדיאן שצ תעב שדיד אלי אן
 6. תקרר אן אכיהן אבו אלנגם אללוי ידפע מן מאלה פי
 7. פכאכהן כמסון דינארא מצר בחית יוהבה אכיה
 8. אבו אלעז מא ימלך [פי] אלדאר אלדי באלדאר אלמערופה
 9. באבוהם ומא פיהא [. . . . . . .] מן אלקמאש ונפד אלקנין
 10. מן גמיע . . . . לוא . [. . . . . . . .] במא נסב אליה תם חצל
 11. ] . יי[. . . . . .] . א מא וגב ענד אלדיאן
 12. ]רהו וכאן [ק]ד אסתטהר בו אלנגם
 13. ]אדה לאמה באלדאר אלמדכורה
 14. ] אבו אלפרג אלחכם אלגליל בן אלשיך
 15. ]הלל נע ואבו מנצור בן [ד]אוד נע
 16. ]מו[. . . . . . . . . . . . . . . . . .] . . . .

Recto - right margin

 1. ראי אלדיאן ש[צ
 2. ימנעה מן אל
 3. דבאחה פקאל
 4. אלמפצל אלכהן
 5. דבאח אלבלד
 6. ] אנת

תרגום

JRL SERIES B 6104 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES B 6104: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0