מכתב: T-S 10J16.7

מכתב T-S 10J16.7

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Verso: Letter in which the sender thanks a patron for his assistance and gently asks him to resolve a matter that concerns him. (Information from Goitein's index cards).

T-S 10J16.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 10J16.7 1v

1v
 1. בשם
 2. אלפי שלומות יגיעוך ונהרי ברכות
 3. ישפיעוך כי אתה שר כל בית ישראל
 4. ישמרך שומר נפשות חסידיו ויאמירך
 5. על כל בני שת ורני פלט יסובבך
 6. יציעך עד מעלה שלא נמצא בה איש מאדם
 7. ועד עתה אמן וכן יהי רצון . . . . . . . . . . . .
 8. כאדמהא . . . . . . . . . . על מע . . .
 9. אל אלאן אמר יקתצי תמיזה ען גירה ואשתהי
 10. מסאעדתה ואלאקבאל עליה ואלאתר פיה
 11. אופא מן אצחאבה ורפקתה . שוי
 12. והי תעלם דעא ייי ושכרי עלי אסתמראר
 13. אלאוקאת ויו יצליחך על דבר אמת
 14. וענוה צדק ותורך נוראות ימינך
 15. אמונה אומן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J16.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.