מכתב: JRL SERIES B 5964

מכתב JRL SERIES B 5964

תגים

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. Probably 11th-century mercantile. Addressed to Abū Isḥāq Barhūn (?) and Abū Saʿīd Yūsuf. Possibly from a Mūsā.

JRL SERIES B 5964 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5964 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5964: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0