מסמך משפטי: JRL SERIES B 5845

מסמך משפטי JRL SERIES B 5845

תגים

תיאור

Legal document or documents. Dating: Late. In Hebrew. Mentions the city of Fez (verso, line 2). Involves a woman and her husband Yiṣḥaq. Mentions the dowry (nedunya) and 80 gold coins.

JRL SERIES B 5845 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5845 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5845: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0