רשימה או טבלה: JRL SERIES B 5843

רשימה או טבלה JRL SERIES B 5843

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Mainly materia medica: sharāb (syrup); ṭabāshīr; samgh (=ṣamgh, gum); sabr (=ṣabr) soqoṭrī (=Socotrene aloe). Also mentions [...] b. al-Rūmiyya ('the son of the Byzantine woman').

JRL SERIES B 5843 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5843 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5843: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0