מסמך משפטי: JRL SERIES B 5743

מסמך משפטי JRL SERIES B 5743

תיאור

Legal testimony, fragment. In Judaeo-Arabic.

JRL SERIES B 5743 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5743 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5743: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0