מסמך משפטי: JRL SERIES B 5610

מסמך משפטי JRL SERIES B 5610

תגים

תיאור

Responsum of Avraham Maimonides. Autograph. In Judaeo-Arabic. Mentioned in India Book I, p. 276.

JRL SERIES B 5610 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5610 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5610: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0