מכתב: JRL SERIES B 5504

מכתב JRL SERIES B 5504

תיאור

Verso: Document in Arabic script. Perhaps a letter. Remnants of four lines.

JRL SERIES B 5504 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5504 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5504: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0