רשימה או טבלה: JRL SERIES B 5273

רשימה או טבלה JRL SERIES B 5273

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: After 1425 CE, as the ashrafī currency is used.

JRL SERIES B 5273 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5273 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5273: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0