רשימה או טבלה: JRL SERIES B 5190

רשימה או טבלה JRL SERIES B 5190

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Likely 11th century. Mentions Abū Yaḥyā (=Nahray b. Nissim?).

JRL SERIES B 5190 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5190 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5190: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0