רשימה או טבלה: JRL SERIES B 5010

רשימה או טבלה JRL SERIES B 5010

תגים

תיאור

Calendar. Listing some of the months of the Hebrew calendar and some of the months of the Islamic calendar.

JRL SERIES B 5010 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5010 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5010: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0