מסמך משפטי: JRL SERIES B 4804

מסמך משפטי JRL SERIES B 4804

תגים

תיאור

Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Involves Shemarya the Cretan (אלאקריטשי) and someone making a will. May be directly related to T-S NS 99.70 (PGPID 33867), which similarly concerns a will and the Cretan Maḥfūẓ (the Arabic equivalent of Shemarya). For other Ḥalfon documents mentioning Cretans, see T-S NS 323.27 (PGPID 25606) and CUL Or.1081 J35 (PGPID 8954).

JRL SERIES B 4804 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4804 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4804: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0