מסמך משפטי: JRL SERIES B 4782

מסמך משפטי JRL SERIES B 4782

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Legal fragment. In Judaeo-Arabic. Dated: 141[.] or 142[.] Seleucid, which is 1098–18 CE. Looks like the hand of Hillel b. Eli, in which case the date is close to the beginning of that range. Names: Nissim b. Avraham; Mevorakh; Abū l-Faḍl. Mentions a moneychanging shop and a sum of 6 dirhams/month. The substance of the document is difficult to determine from what remains.

JRL SERIES B 4782 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4782 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4782: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0