מסמך משפטי: JRL SERIES B 4781

מסמך משפטי JRL SERIES B 4781

תגים

תיאור

Draft of a court record. Location: Fustat. Mentions Mordekhai Ḥefeṣ, who was a ḥaver in the Bet Din of the Nagid in Egypt at the end of the 15th century and the beginning of the 16th century. "Adonenu" in line 3 may be Natan Sholal or Yiṣḥaq Sholal. On recto there is a text in Hebrew, possibly documentary.

JRL SERIES B 4781 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4781 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4781: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0