רשימה או טבלה: JRL SERIES B 4731

רשימה או טבלה JRL SERIES B 4731

תגים

תיאור

List. Perhaps for the distribution of bread for the week of Noaḥ. In Judaeo-Arabic. Recipients include: Ibrāhīm al-Ṭawwāf; Abū l-Ṭāhir al-Khādim; Abū Naṣr al-Khādim; al-Dayyan R. Menashshe ZL(???); the sick man from Bilbays.

JRL SERIES B 4731 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4731 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4731: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0