מסמך משפטי: JRL SERIES B 4616

מסמך משפטי JRL SERIES B 4616

תגים

תיאור

Either a letter or a legal query. In Hebrew. Late. Describing the legal arrangements following somebody's death.

JRL SERIES B 4616 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4616 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4616: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0