מסמך משפטי: JRL SERIES B 4592

מסמך משפטי JRL SERIES B 4592

תגים

תיאור

Letter or legal query/responsum. Fragment. In Hebrew. Late. Concerning a theft or somebody accused of a theft.

JRL SERIES B 4592 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4592 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4592: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0