מסמך שלטוני: JRL SERIES B 4585

מסמך שלטוני JRL SERIES B 4585

תיאור

Fol. 1, verso: Small fragment of official-looking correspondence in Arabic script.