רשימה או טבלה: JRL SERIES B 4439.1

רשימה או טבלה JRL SERIES B 4439.1

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.