מסמך משפטי: JRL SERIES B 4427

מסמך משפטי JRL SERIES B 4427

תיאור

Legal fragment preserving the signature of Shelomo b. Eliyyahu and little else.

JRL SERIES B 4427 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4427 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4427: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0