מכתב: JRL SERIES B 4318

מכתב JRL SERIES B 4318

תגים

תיאור

Probably from a letter in late Hebrew. AA

JRL SERIES B 4318 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4318 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4318: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0