מכתב: JRL SERIES B 4252

מכתב JRL SERIES B 4252

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. Very neat hand. The writer complains about something (having to wander abroad?) because he writes that he counts whatever it is as an atonement for his sins: מנך . . . . אסמע לך כבר . . . אוגבהא . . . דלך . . . פיכפא בי מא בי . . . כמא משאני וכוני משתת פי אלבלאד והאדא גמיעה אחסבה כפרת עון לאן . . . מאל אלא . . . תערפון ולי חרמה ענד . . . בי ואתערף בה . . . מכבר פלה אלחמד פימא אראד ואלחיים(?) פי דלך יטול ושלום . . . אלעוד אטלע מן . . . פאללה אללה . . .

JRL SERIES B 4252 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4252 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4252: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0