מכתב: T-S 10J15.17

מכתב T-S 10J15.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter (petition) asking for help to free the writer’s brother who apparently had been incarcerated for failing to pay the capitation tax (here, called kharāj). Dating: 11th century. The spelling is phonetic and possibly somewhat archaic: the definite article lacks lām before sun-letters, and many of the short vowels are written plene. (Information from CUDL and Goitein's index cards)

T-S 10J15.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ואלרחמה לכל אחד סימא למן יערפוה והוא ברכאת ותר . . . . יוסף אבן
  2. אלמלהמי אכו סאביק אלחזן ר אל וקד כאן . עש פי פעל מולאי אשיך
  3. וגאהוה עליה אילא אין מאת וכאן שאכיר למולאי אשיך חפצוה אללה
  4. וקד אנפד אבן חוריד אברהים אעתקל אכי מן גיהת אלכראג ונחנא לם
  5. נזין קט שי ולו כאן לנא קודרה לוזנא וחק אללה אלעטים ליס לנא חאל
  6. ומולאי אשיך יערפוה באינוה מותענית באלדי יבקי ח . . תך לא . .
  7. ידך ענא קד אסתגרנא באללה ובך לא תרודנא כאיבין פאין יקד
  8. בלגת אסכין אלעצם ושלום וברכה יהיה לך נצח סלה

תרגום

T-S 10J15.17 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J15.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.