מכתב: JRL SERIES B 3848

מכתב JRL SERIES B 3848

תגים

תיאור

Draft of the beginning of a letter in Judaeo-Arabic. The hand is typical to the 13th century, and is probably that of Shelomo b. Eliyyahu (compare with T-S NS 304.7). He is writing to the distinguished physician Abū ʿAlī and complains that he has been suffering from a fever of the liver (ḥummā al-kabid) for the last several months. On verso there are pen trials and jottings in Hebrew and Arabic script, probably also by Shelomo. AA/ASE

JRL SERIES B 3848 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. יקבל אלארץ אמאם מגלס אלמולי אל[מו]פק אלסייד אלאמין
  2. אלנפיס אלראיס אלאדיב אלפהים אלואלד אלגליל אלאציל אלחכים
  3. אבו עלי דו אלפכר ואלמעאלי סייד אלחכמא תאג אלפהמא
  4. זין אלעלמא אדאם אללה קואעד מגדה ואהלך אעדאה
  5. וח]אסדה וופקה תופיק אלעארפין בה וינהי בין ידיה אנה
  6. מ]ריץ מן מדה אשהר בחמי אלכב{ד}

תרגום

JRL SERIES B 3848 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3848: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0