מסמך משפטי: JRL SERIES B 3738

מסמך משפטי JRL SERIES B 3738

תגים

תיאור

The end of a ketubba. There is some sort of reshut clause at the end of the document, invoking Rosh Galutenu ... Nagidenu. . . and his son Ḥalfon. The remaining witness names are [... b.] Khalaf, [... b.] Yaʿaqov Kohen, and Neḥemya b. Yaḥyā.

JRL SERIES B 3738 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3738 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3738: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0