רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3584

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3584

תגים

תיאור

Recto: Accounts in Arabic. Verso: Probably a bookseller's account, who is selling off the Hebrew books that belonged to R. Yosef ZL, including Halakhot Pesuqot by Yehuday Gaon, two compendia of responsa, and a 'perush.' The customers named are al-Rayyis Abū l-Bahā, Abū l-Manṣūr al-ʿAṭṭār, and Abū l-ʿIzz.

JRL SERIES B 3584 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3584 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3584: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0