רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3533

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3533

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Probably a tiny fragment of a late Judaeo-Arabic account.

JRL SERIES B 3533 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3533 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3533: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0