רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3379

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3379

תגים

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic, dated 17 July 1724 (25 Shawwal 1136).

JRL SERIES B 3379 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3379 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3379: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0