רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3265

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3265

תגים

תיאור

Late account of sorts, using western Arabic numerals: "What was collected from the mother: first, ashrafiyya coins: 3; second. . . . " The mention of ashrafi coinage makes it possible to estimate the dating of this fragment as 1425 CE or later– the year in which it was first minted by Sultan al-Ashraf Barsbay.

JRL SERIES B 3265 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3265 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3265: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0