מכתב: JRL SERIES B 3161

מכתב JRL SERIES B 3161

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Letter from Yedutun ha-Levi to somebody he calls 'brother.' In Hebrew and Judaeo-Arabic. The letter consists mainly of poetical greetings and blessings for the upcoming high holidays. Regards to: Abū l-Faraj and his son; Abū ʿImrān; Hilāl and his son Abū l-Faḍā'il; the addressee's mother and brother; and Abū l-Yusr.

JRL SERIES B 3161 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3161 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3161: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0