רשימה או טבלה: JRL SERIES B 3137

רשימה או טבלה JRL SERIES B 3137

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic, mentioning Hajji Ali Bek.

JRL SERIES B 3137 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3137 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3137: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0