מסמך משפטי: JRL SERIES B 3129 + AIU VII.D.117

מסמך משפטי JRL SERIES B 3129 + AIU VII.D.117

תגים

תיאור

A curious fragment of a late calligraphic legal document (though the date does not survive), possibly appointing Avraham b. Uri Shabbetay Ashkenazi as someone's agent (or vice versa?) for some purpose in the locales of Azemmour and the Casbah of Settat, presumably those in Morocco. One of the more elaborate signatures is that of Yaʿaqov Toledano. Needs further examination.

JRL SERIES B 3129 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3129 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3129: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0