מסמך משפטי: JRL SERIES B 3126

מסמך משפטי JRL SERIES B 3126

תגים

תיאור

Legal document from Fustat dated 24 April 1798 (8 Iyar 5558), stating that Me'ir ben Naʿim has invested 5500 muayyadis with the Karaites ("bnei mikra") Moshe Kagicha (?) and [blank].

JRL SERIES B 3126 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3126 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3126: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0