מסמך משפטי: JRL SERIES B 3085

מסמך משפטי JRL SERIES B 3085

תגים

תיאור

Small fragment from the beginning of a ketubba from Fustat. No identifying information remains.

JRL SERIES B 3085 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3085 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3085: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0