רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2979

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2979

תגים

תיאור

Late Judaeo-Arabic dowry list, probably, since it is headed "be-siman tov ve-ʿosher ve-banim be-mazal ẓomeaḥ ve-ʿoleh." There follows a list of numerous items, mostly garments, along with their numbers.

JRL SERIES B 2979 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2979 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2979: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0