מסמך משפטי: JRL SERIES B 2970

מסמך משפטי JRL SERIES B 2970

תגים

תיאור

Fragment of a betrothal (erusin) document, written and signed by Ḥalfon b. Menashshe. The groom is the son of Binyamin ha-Levi.

JRL SERIES B 2970 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2970 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2970: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0