רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2913

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2913

תגים

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic, listing many materia medica and chemicals: tamarind (tamr hindī), arsenic (zarnīkh), chicory seeds (bizr hindibāʾ), barberries, cloves, chebulic myrobalan, mercury (zaybaq), mouse poison (samm faʾr), kohl, etc.

JRL SERIES B 2913 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2913 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2913: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0