סמי ספרותי: JRL SERIES B 2892

סמי ספרותי JRL SERIES B 2892

תגים

תיאור

A love spell/amulet for {Ḥayyim the son of ʿAzīza} and {Senyora the daughter of {Ashkenaz and {Sara the daughter of {Senyora and {Ḥayyim the son of Esther and {Avraham the son of Ḥava and {Yāqūtī the son of Ḥava}}}}}}. The genealogy seems highly ambiguous, and even the names of the would-be lovebirds, since the brackets could be placed practically anywhere. ASE.

JRL SERIES B 2892 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2892 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2892: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0