מסמך משפטי: JRL SERIES B 2784

מסמך משפטי JRL SERIES B 2784

תגים

תיאור

Recto: Likely a fragment of a legal document in Hebrew, mentioning merchandise and the years 1700/1 and 1701/2 CE (5461 and 5462). Verso: Likely accounts.

JRL SERIES B 2784 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2784 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2784: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0