מכתב: JRL SERIES B 2781

מכתב JRL SERIES B 2781

תגים

תיאור

Late business letter in Hebrew signed by ha-ẓāʿir Me'ir [...] and mentioning pearls. Needs further examination.

JRL SERIES B 2781 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2781 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2781: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0