מכתב: JRL SERIES B 2759

מכתב JRL SERIES B 2759

תגים

תיאור

Fragment (left half of recto, right side of verso) of an 11th-century business letter to Musa b. Yiṣḥaq of Sfax.

JRL SERIES B 2759 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2759 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2759: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0