מכתב: JRL SERIES B 2730

מכתב JRL SERIES B 2730

תגים

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic mentioning Salonica and Constantinople. In the hand of Yefet b. Menashshe ha-Levi.

JRL SERIES B 2730 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2730 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2730: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0