מסמך משפטי: JRL SERIES B 2628

מסמך משפטי JRL SERIES B 2628

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Late betrothal document between Esther [...] bt. Se. Yaʿaqov ʿAdda and Se. Yosef פיחה (?), listing conditions. The word "contante" appears (Italian for "cash"?).

JRL SERIES B 2628 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2628 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2628: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0