מכתב: JRL SERIES B 2542

מכתב JRL SERIES B 2542

תגים

תיאור

Late letter in Judaeo-Arabic, mentioning Marseilles (? מרסליה).

JRL SERIES B 2542 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2542 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2542: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0