רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2465

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2465

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Recto: Probably a fragment of an account in Arabic and Judaeo-Arabic. Verso: Hebrew jottings.

JRL SERIES B 2465 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2465 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2465: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0