מכתב: JRL SERIES B 2448

מכתב JRL SERIES B 2448

תגים

תיאור

Fragment of a letter from Abū l-Faḍl to [.........] al-Shāmī. The addressee's name is given both in Judaeo-Arabic and Arabic but is very faded. The Arabic may say Abū Kathīr (?) . . . b. Sulaymān al-Shāmī. Dated Nov/Dec 1139 CE (Rabīʿ al-Thānī 534). The writer sends regards to al-Shaykh Shemuel and Sitt al-Yumn and Sitt al-Gharb. ASE.

JRL SERIES B 2448 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2448 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2448: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0